Web Uygulama Sızma Testleri

Web uygulamalarına yönelik zafiyetlerin tespiti ve zafiyetleri kapatmaya yönelik çözüm önerileri.

Network Sızma Testleri

Kuruluş iç ağında oluşabilecek zafiyetlerin tespiti ve zafiyetleri gidermeye yönelik çözüm önerileri.

Mobil Uygulama Sızma Testleri

Mobil uygulamalarda oluşabilecek zafiyetlerin tespiti ve zafiyetleri gidermeye yönelik çözüm önerileri.

Sosyal Mühendislik Testleri

Kuruluşunuza özel geliştirilmiş phishing senaryoları üzerinden kuruluş çalışanlarının siber güvenlik duruşunu öğrenmek ve iyileştirmek için.

Red Team Sızma Testleri

Kuruluşunuzun gerçek saldırganların izleyeceği metod ve tekniklere karşı güvenliğini ölçmek ve iyileştirmek için.

Kablosuz Ağ Sızma Testleri

Kuruluşunuzun kablosuz ağ saldırılarına karşı güvenlik duruşunu iyileştirmek için.

Server/Desktop Uygulama Testleri

Kuruluşunuz tarafından veya üçüncü parti firmalar tarafından geliştirilen uygulamaların güvenlik açıkların tespiti ve giderilmesi için.

DoS/DDoS Yük Testleri

Kuruluşunuzun hizmet dışı bırakma saldırılarına(DoS) ve dağıtık hizmet dışı bırakma saldırılarına (DDoS) karşı duruşunu ölçmek ve iyileştirmek için.

Adversary Simulation

Bilgi güvenliği ve SOME çalışanlarını siber saldırılara karşı hazırlamak ve müdahale becerilerini güçlendirmek için.